Månelandingen til Skottland

Mens norske myndigheter nærmest har avlyst vår tids månelanding, har skotske myndigheter vedtatt sin egen månelanding. Skottland ønsker å få til fullskala rensing av CO2 fra en av de store utslippskildene i landet fra 2014. Ambisjonen er å bli den første nasjonen som er først ute med fullskala fangst og deponering av CO2 i ett prosjekt.
Mye tyder derfor på at Norge ikke vil bli først ute med denne teknologien og man kan jo undre seg på hvorfor det blir slik. Enda mer uforståelig blir det når det er et norsk selskap som kan få oppdraget i Skattland, nemlig Aker Clean Carbon. Det er det samme selskapet som bygger testanelgget på Mongstad.

Ikke å undrs kanskje at nettopp vår egen Olje- og energiminister skårer rekorddårlig på spørsmålet om han gjør en god jobb. Hele 31% av de spurte i en ny Synovate undersøkelser gir Terje Riis-Johansen det slette lag.

Se link for mer info.