Svensk sertifikatdebatt

Organisasjonen Svensk Energi, som er en bransjeorganisasjon for svenske elleverandører, mener at et pristak på sertifikatene vil undergrave troverdigheten til ordningen. I følge Montel mener Svensk Energi at innføring av et pristak for elsertifikatmarkedet vil undergrave troverdigheten og være svært uheldig sett fra et effektivitetssynspunkt.
Dette fremgår av et brev Svensk Energi har sendt den svenske Energimyndigheten.

I følge Svensk Energi må man være villig til å akseptere at prisene varierer i et marked.

Småkraftforeninga registrerer at det pågår en debatt i Sverige om endringer i sertifikatsystemet. Debatten omfatter forhold knyttet til det kommende felles markedet med Norge, men går også på interne forhold.

Hvis man diskuterer et tak bør man også diskutere et gulv, men da nærmer man seg jo en feed-in aktig løsning som dermed ikke blir særlig markedsstyrt,annet enn at forbrukerne betaler.

Å innføre ytterligere markedsrestriksjoner, vil som Svensk energi påpeker, gjøre ordningen mindre effektiv.