Energi Teknikk er kjøpt opp av et svensk selskap

Turbinprodusenten Energi Teknikk, som har base i Dimmelsvik, er kjøpt opp av det svenske firmaet Borvind AB. Borevind er notert på Stockholmsbørsen. Det opplyses at aksjonærene i Energi Teknikk vil være en betydelig eier i det børsnoterte selskapet, og sammen med blandt annet andre norske investorer vil de eie over 50% av aksjene. Energi Teknikk vil bestå som et eget norsk aksjeselskap underlagt norsk lovgivning, med hovedkontor i Dimmelsvik.
Se link til pressemelding fra Borevind AB