Hjørnegård: Har ikke startet forhandlingene ennå

Statssekretær Sigrid Hjørnegård i OED sier til Montel at regjeringen ennå ikke har startet forhandlingene med EU om en implementering av fornybardirektivet. Hjørnegård er sparsom med opplysninger om status i forhandlingene, men medgir at først skal sommerferien avvikles, både i Norge og i Europa, noe som innebærer at forhandlingene tidligst kan tas opp i september.
Småkraftforeninga er bekymret for tidsskjemaet til sertifikatene, i alle fall dersom det fortsatt skal være en forutsetning om at fornybardirektivet skal implementeres før et felles sertifikatmarked med Sverige og Norge kan starte opp.

Dette er dermed nok et signal på at man neppe rekker den planlagte oppstarten av sertifikamarkedet 1. januar 2012.

Se link til hele intervjuet.