NVE har gitt konsesjon til Skagerak 4

NVE har i dag gitt Statnett konsesjon til å bygge og drifte kabelforbindelsen Skagarak 4 til Danmark. Kabelen får en kapasitet på 700 MW og skal gå fra Kristiansand til Telje i Danmark.
Kabelen skal være i drift fra 2014.