Sima-Samnanger får småkraft på nett

Den nye 420 kV linja mellom Sima-Samnanger vil, i tillegg til å bedre forsyningssikkerheten til Bergensområdet, også gi plass til en rekke nye småkraftprosjekter i Hardanger. I dag er 13 småkraftverk satt på vent og den nye linja vil når den står ferdig i 2012 fase inn om lag 150 GWh med fornybar småkraft. Linja vil også gi et redusert nettap. Sånn sett er Sima-Samnanger linja et klimatiltak i seg selv.
Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen skal ha skryt fot at han ga denne nødvendige konsesjonen.

Se link til pressemelding fra OED. Se også link til presentasjonen til Riis-Johansen: http://www.regjeringen.no/upload/OED/pdf%20filer/EV/Sima_Samnanger.pdf