NVE avdekker svikt hos nettselskapene

NVE har avdekket at nettselskapene ikke følger opp kravene til informasjonsplikt og nøytrale internettsider. Nå varsles tilsynsrevisjon av alle nettselskap i løpet av 2010.
NVE har siden oktober 2009 gjennomført tilsynsrevisjon av internettsidene til 40 nettselskap. Formålet med tilsynsrevisjonen er å følge opp at internettsidene til nettselskapene er i tråd med NVEs krav om nøytralitet og informasjonsplikt. Dette er krav som skal sikre at nettselskapene ikke påvirker strømkundenes valg av kraftleverandør.

Nå er det først og fremst forbrukerne NVE vurderer nettsidene opp mot og ikke produsentene. Småkraftforeninga minner imidlertid om at også produsentene er kunder av nettselskapene, og at vi har blandede erfaringer med nettopp en ikke diskriminerende og nøytral adferd.

Se link til mer info.