Statsbudsjettet for 2011 legges frem 5. oktober

Som vanlig knytter det seg betydelig spenning til Statsbudsjettet. Småkraftforeninga har forhåpninger om at både grunnrenteskatten og ikke minst eiendomsskatten justeres med virkning fra 2011.
Realismen i dette er vanskelig å si noe om, men Småkraftforeninga vil arbeide videre med disse to sentrale skattesakene, og vi mener argumentene for endringer er svært gode.