Statnett innklaget for Esa om prisområder

Statnett er i følge Montel innklaget til Esa på grunn av opprettelse av prisområdene NO2 og NO5 i vinter. Statnett avviser imidlertid at de har gjort noe galt. Klager, som forøvrig er anonym, er lite fornøyd med de nye prisområdene. Esa på sin side vil også be om en redegjørelse fra norske myndigheter om hva slags tiltak som må settes i verk for å fjerne flaskehalsene i norsk kraftforsyning.
Småkraftforeninga imøteser ESA’s krav om en orientering om en langsiktig løsning på flaskehalsene og forsyningssikkerheten. En løsning på flaskehalsene og fjerning av prisområdene vil bare kunne nås ved etablering av en rekke nye overføringslinjer – og det blir trolig et poeng for ESA når disse vil være på plass.

Se Montel for mer info: www.montel.no