Fylkesmann med dårlig skjult agenda

Fylkesmennenes miljøvernavdelinger har i en årrekke markert seg som ihuga motstandere av utbygging av fornybar energi. Nå er nok et eksempel avdekket hvor fylkemannens rolle som upartisk og nøytral forvaltningsorgan får seg et skudd for baugen.
I en konkret sak i Rogaland har fylkesmannen bidratt til sabotasje av et vindkraftprosjekt ved at fylkesmannen har gitt penger til en lokal fugleentusiast som har brukt pengene til å sette opp rugekasser for hubro midt inne i den planlagte vindkraftparken.

Kassene skulle i utgangspunktet plasseres i Ryfylke og på Jæren. Kassene ble i stedet plassert inne i område som var planlagt og under konsesjonsbehandling for vindkraft.

Fylkesmannens miljøvernavdeling i Rogaland fremstår som et underbruk av Norges Naturvernforbund og hvor trolig et flertall av de ansatt faktisk er medlemmer. At offentlige ansatte miljøbyråkrater har et personlig miljøengasjement er kanskje ikke uventet, men at det personlige engasjementet går ut over fylkesmannens generelle rolle og nærmest blir en butikk i butikken er ikke akseptabelt.

Fylkesmannen i Rogaland bør straks ta en intern runde med sin miljøvernavdeling, og forklare at de ikke kan drive en egen personlig agenda og nærmest vendetta mot alt det de selv ikke liker.

Se link for mer info.