Apropos Sima-Samnanger

Avisa BT har markert seg som en kraftig motstander av luftspenn over Hardangerfjorden. Det samme har en rekke lokalpolitikere i regionen. Det som da er høyst underlig er at den samme avisa omfavner planene og den påbegynte byggingen av en bru over Hardanger. BT har til og med bestilt en video (2 stk.) som viser hvilket massivt naturinngrep denne brua representerer.
BT og andre har blant annet hengt seg opp i høyspentmastenes høyde på om lag 45 meter, mens de fire brutårnene til sammenligning vil rage om lag 200 meter over Hardangerfjorden.

Småkraftforeninga har intet mot en ny bruforbindelse i Hardanger. Det vil komme regionen til gode. Men vi synes det er meget underlig at en så stor avis som BT har et såpass unyansert og ubalanset syn på kraftlinja mellom Sima-Samnanger, samtidig som man nærmest forherliger en bru som vil være langt mer synlig enn det omtalte luftspennet.

Se link for video av bruarbeidene.