Svenske sportsfiskere vil ha småkraften ut av sertfikatmarkedet

Den svenske sportsfiskelobbyen er usedvanlig mektig og angriper nå småkraften ved at de vil ha småskala vannkraft ut av sertifikatmarkedet. Dette fremgår av et brev Sveriges sportsfiske- og fiskevårdsforbund har sendt til Energimyndighetene (i Sverige).
Dette er ikke første gangen de svenske sportsfiskerne angriper småkraften. Tidligere har de forsøkt å fjerne all vannkraft over 3 MW fra ordningen.

Begrunnelsen for dette skal være at de mener småkraftverkene allerede er lønnsomme og at sertifikatene innebærer en overkompensasjon. De har også tatt seg bryet verdt med å utarbeide en egen rapport om vannkraften i sertifikatsystemet. Den bakenforliggende årsaken er at de mener småkraften i Sverige truer deres sportsfiske.

Småkraftforeninga er velkjent med den sterke sportsfiskelobbyen i Sverige, og mener det er grunn til å ta disse utspillene på alvor. Samtidig er det en vesentlig forskjell at mens nær sagt alle nye småkraftprosjekter skjer i vassdrag med fisk, så er hovedtyngden av de norske utbyggingene i fiskefrie strekk. Det er likevel alvorlig dersom de svenske sportsfiskerne får medhold siden reglene i stor grad må være like for begge land.

Av den grunn vil det være katastrofalt hvis de skulle nå frem med sine krav, og trolig vil et slikt krav velte hele det felles sertifikatmarkedet.

(Kilde: Montel).