Statnetts brukerråd vil ha felles regler for opprettelse av prisområder

Montel: Statnetts brukerråd mener opprettelsen av prisområder kan svekke konkurransen i markedet. Brukerrådet ønsker felles nordiske prinsipper for prisområder og håndtering av flaskehalser (Statnetts brukerråd har forslags- og innstillingsrett overfor styret i Statnett og skal supplere NVEs tilsyn med virksomheten).
Bakgrunnen skal være at Sverige innfører fire prisområder (mot kun ett i dag) fra høsten og at NVE ønsker økt bruk av prisområder for å håndtere flaskehalsene i kraftforsyningen.

Småkraftforeninga mener at bruken av prisområder er nødvendig men at man må gripe fatt i de underliggende årsakene som er et mangelfullt overføringsnett. Prisområder vil gi ulik pris i ulike deler av Norge, noe som er i mot gjeldende politiske målsetninger som er en lik og lavere kraftpris i Norge.