Nytt nummer av Småkraft-Nytt

Småkraft-Nytt nr. 2 2010 er nå på vei ut til medlemmene. Dette nummerets hovedsak er småkrafteiernes besøk på Stortinget for å overvære debatten om å inkludere alle sertifikatberettigede i det kommende sertifikatmarkedet.
I tillegg inneholder dette nummeret følgende:

* Presentasjon av tre nye styremedlemmer.
* Teknikk
* Kommunenes rolle i småkraftutvikling.
* Eksport av ingeniørkompetanse.
* Krafthandel over grensene.
* Jus – hvordan sikre sine rettigheter.
* Drangedal Everk sin bruk og fortolkning av håndgivelser
* m.m.