Regjeringens nye sertifikatsak

Regjeringen ser ut til å få en ny sertifikatsak/biodieselsak. Denne gangen går det ut over de private barnehagene. Nå er jo ikke Småkraftforeninga.no et organ for de private barnehagene, men vi ser en klar parallell til et par andre saker hvor løfter brytes og hvor det er en mangel på lansiktige stabile rammevilkår.
Hvorvidt det skal være anledning til å ta utbytte fra private barnehager skal Småkraftforeninga ikke mene mye om (annet enn at det neppe vil stimulere investeringslysten og generelt sett virker helt håpløst å konfiskere barnehagenes fortjeneste).

Poenget er imidertid at regjeringen oppfordret til bygging av private barnehager for å kunne klare løftene om full barnehagedekning. Private investorer responderte på dette og har i stor grad bidratt til å nå målet om full dekning.

Parallene til sertifikatene er svært like. Regjeringen(e) oppfordret via sine løfter om sertifikater til en storstilt privat utbygging av småkraft. Og når mange nok fikk realisert sine prosjekter gikk de tilbake på løftene, og der satt utbyggerne, akkurat som de private barnehageutbyggerne, med skjegget i postkassa.

Og hva blir det neste småkrafttrekket? Skal det bli forbud mot utbytte fra private småkraftverk?

Et søkt spørsmål kanskje, men den pågående barnehagesaka tydeliggjør at private investeringer og engasjement i Norge er under press, akkurat som Bjarne Håkon Hanssen peker på.