Riis-Johansen forsvarer Sima-Samnanger

I gårdsdagens DN og på egne hjemmesider forsvarer Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen konsesjonen til å bygge Sima-Samnanger linja. Det er selvsagt forventet og vi skal ikke gå inn i alle argumentene til Riis-Johansen (kan leses via linken). Småkraftforeninga støtter Riis-Johansen beslutning noe vi har omtalt flere ganger på denne nettsiden. Vi er imidlertid bekymret for hva alt bråket som nå eskalerer i styrke, vil få for konsekvenser for den langt viktigere – i et småkraftperspektiv – Ørskog-Fardal linja.
Konflikten i Hardanger er både logisk og et paradoks på en gang. Den er logisk i den forstand at man må forvente at ingen ønsker en høyspenttrase som nærmeste nabo, men er samtidig et paradoks fordi vårt samfunn er avhengig av at kanskje den mest kritiske infrastrukturen vi har, nemlig kraftnettet, bygges ut i takt med forbruksøkningen.

Etterslepet på linjenettet er enormt i Norge, og det er i praksis ikke investert i økt sentralnettskapasitet de siste 15 årene. Det får selvsagt konsekvenser og en virkning er at nettapene har økt dramatisk mange steder og det er ikke uvanlig med nettap opp mot 25%. Da forsvinner 25% av produksjonen rett ut av linjene som varmetap og det er kun fuglene som kan glede seg over gratis fotvarmere. I et enøk perspektiv er imidlertid dette hårreisende og Norge kan ikke fortsette med dette sløseriet.

Småkraftforeninga frykter som nevnt at støyen rundt Sima-Samnanger konsesjonen vil føre til at regjeringen vil vente med å gi konsesjon til Ørskog-Fardal. Det kan til og med være et scenario at regjeringen ønsker å utsette belastningen med en ny omstridt konsesjon til etter kommunevalget høsten 2011.

Skulle det bli en realitet vil ikke Norges soleklart viktigste sentralnettstrasé være ferdig før tidligst i 2016, og Norge vil gå glipp av om lag 1,5 TWh med ny fornybar kraft årlig og Midt-Norge vil forbli et kraftunderskuddsområde like lenge.