Naturvernforbundet smir mens jernet er varmt

Ikke helt uventet retter nå Naturvernforbundet fokus også mot Ørskog-Fardal traseen. Dette er, som Småkraftforeninga har omtalt tidligere, en langt mer vesentlig linje for å realisere småkraftpotensialet enn Sima-Samnanger. Trolig er nettopp det årsaken til at Haltbrekken allerede nå bereder grunnen for en ny massiv motkampanje mot også denne traseen.
Småkraftforeninga synes kraftlinjemotstanden er smått surrealistisk. Alle er for ny fornybar energiproduksjon samtidig som de samme tilhengerene av en miljøvennlig energiomlegging også er i mot etableringer av både vindmøller, småkraftverk og ikke minst det helt nødvendige overføringsnettet.

Naturvernforbundet er dessuten eksperter i å skyve problemene foran seg ved at de ofte viser til umodne teknologier. Det har vi sett tydelig på vindkraftsektoren hvor vindmøllene har blitt flyttet stadig lenger ut av syne og nå snakker Naturvernforbundet om offshore vindkraft. Det er nesten rart at ingen der i gården har foreslått av man skal vente på trådløs kraftoverføring som et alternativ til luftspenn.

Se link for mer info.