Småkraftforeninga til Høyesterett

Småkraftforeninga går inn i Øvre Otra saken som partshjelp til grunneierne. Årsaken er at saken er prinsipiell og med potensielt stor rekkevidde for andre grunneiere/fallrettseiere. Saken er i realiteten en omkamp om naturhestekraftprinsippet som erstatningsform ved ekspropriasjon. Det er også en kamp om påregnelighetsprinsippet både i forhold til konsesjonsspørsmålet og fremtidige støtteordninger (feks grønne sertifikater).
Energi Norge har engasjert seg som partshjelp for motparten som er Otra Kraft og Otteråens Brugseierforening.

Dette er andre gang Småkraftforeninga erklærer partshjelp i en Høyesterettssak (den første var Møllen saka). Da som nå stiller vi med adv. Bjørn Stordrange.

Høyesterett skal behandle saka 1. og 2. september.