Ny vurdering av sjøkablingsalternativet

I dag har Stoltenberg/Riis-Johansen bestemt at sjøkabling skal vurderes på nytt i Hardanger. Dermed har luftspennmotstanderne fått gjennomslag for sine krav. De berørte kommunene skal også få anledning til å komme med ytterligere innspill til den endelige linjetraseen.
Med dette er det betydelig usikkert om man kan nå målet om en operativ linje i 2012. Trolig innebærer dagens beslutning en utsettelse på minimum ett år, kanskje mer.

Se link til pressemeldingen fra OED.