Useriøs begrepsbruk

At kraftmastene i Hardanger setter sterke følelser i sving er ikke overraskende. Det er forsåvidt heller ikke avisenes bruk av tabloide overskrifter og begreper. Likevel setter trolig Nettavisen ny og negativ rekord i useriøs språkbruk, når de i dag skriver om fjordene som ofres.
Hvis noen få strømkabler over en fjord er det samme som å ofre en fjord da lurer Småkraftforeninga på hva som skjer når en stor veibru kommer over den samme fjorden.

Småkraftforeninga oppfordrer mediahusene om å ikke hause opp stemningen unødvendig mye.

Se link til oppslag i Nettavisen.