Gasskraftverkene kan være overflødige

Mens OED skal utrede sjøkabling i Hardanger er planen at tre mobile gasskraftverk skal skire forsyningssikkerheten til Bergensområdet. Nå finnes det imidlertid et alternativ til forurensende gasskraftverk. Det foreligger planer om småkraftverk i Eikedalsvassdraget men siden dette er et vernet vassdrag, blir ikke disse småkraftverkene realiserte. Blir imidlertid sideelvene til dette vassdraget tatt ut av verneplane, eller satt i samme kategori som sideelvene til Vefsna, kan det bygges ut om lag 140 GWh i dette vassdraget. Småkraftverkene kan etableres uten å forringe det opprinneleige verneobjektet som er fossen Bratte siden all produskjon vil være nedstrøms denen fossen.
Denne kraften kan kjøres rett inn på linja fra Børdal (Samnanger) – Bergen, og dermed redusere behovet for mobile gasskraftverk betraktelig.

Dette vil væra et godt miljøalternativ, og forsyningsikkerheten vil bli ivaretatt. Hvis myndighetene legger forholdene til rette kan dette bygges på relativt kort tid.