Ny sjøkabelutredning vil forsinke ny fornybar energiproduksjon

Styremedlem i Småkraftforeninga Rune Nydal er bekymret for at den nye sjøkabelutredningen i Hardanger vil forsinke fornybar prosjekter i Sogn og Fjordane. Nydal sikter da til Ørskog-Fardal linja som potensilet har en rekke fjordkryssinger som nå for et forsterket krav på å legges i sjøkabel.
Nydal er også bekymret for forsyningssikkerheten til sjøkabler generelt og viser til de mange og lange avbruddene i utenlandskablene, feks NorNed og Oslofjordkablene.

Småkraftforeninga registreret også at statsminister Jens Stoltenberg sier at Sima-Samnanger nå kan bli utsatt til 2018 og at det må settes i gang kraftproduskjon fra gasskraftverk i mellomtiden.

Dermed er all ny fornybar energiproduksjon satt på vent i minimum 8 år til og Bergensregionen vil være avhengige av sterkt forurensende gasskraft for å ha en tilfredsstillende forsyningssikkerhet.

Småkraftforeninga skal i dag forøvrig delta på et møte om saka i Øystese sammen med Liv Signe Navarsete, Terje Riis-Johansen og Karl Eirik Schjøtt-Pedersen og vi vil fremføre våre argumenter for en rask løsning for disse sentrale politikerne.
Småkraftforeninga mener dette er svært uheldig og håper at regjeringen tar til fornuft og konkluderer slik både NVE og Statnett allerede har gjor.