Riis-Johansen orienterer i Øystese

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen orienterer akkurat nå om kuvendingen i Sima-Samnanger saka. Riis-Johansen møter engasjerte organisasjoner på Hardangerfjord Hotell i Øystese.
Karl Eirik Schøtt-Pedersen understreket den kritiske situasjonen for Bergensområdet i dag, og at situasjonen er uakseptabel. Han presiserte også at et av problemene med sjøkapling er at denne er kritisk for forsyningen til Bergen, og at den således ikke kan sammenlignes med andre sjøkabler feks NorNed.

Schøtt-Pedersen sa at et egent prisområde for Bergen vil være nødvendig i påvente av kraftlinja, og at kablingsalternativene utsetter linja i 6-8 år. Et eget prisområde for Bergensregionen vil innebære en at kraftprisen til forbruker blir høyere slik at forbruket går ned, og på den måten reduseres forbruket.