Kabling gir ekstra dyr nettleie

Konsulentselskapet EC group har beregnet at utstrakt bruk av kabling i stedet for luftspenn, vil øke nettleien med om lag 3000 kr per strømkunde årlig. Over en 10 års periode blir dette 30 000 kr. Nå kan jo det være en kostnad den enkelte nettkunde kan akspetere, men trolig vil en slik ekstraregning møte liten forståelse hos den jevne forbruker.
I tillegg er kabling også en dårligere løsning enn luftspenn rent teknisk; både forsyningssikkerhetsmessig og ikke minst for småkraften som kan få lenger og dermed dyrere tilkoblingskostnader.