Hardangerordførere skal treffe Terje Riis-Johansen i kveld

Det er ministeren som har invitert medlemmene i Hardangerrådet til Gardermoen for å diskutere den videre prosessen med sjøkabelalternativet. Riis-Johansen begrunner møtet blant annet med at han ønsker en direkte dialog med de lokale politikerne og de berørte partene.
Hardangerrådet er et samarbeidsorgan for hardangerkommunene Kvam, Granvin, Ulvik, Eidford, Ullensvang, Odda og Jondal.

Møtet finner sted på Radisson Blu Airport hotell, Gardermoen kl 18.45.

Småkraftforeninga regner med at Riis-Johansen klargjør konsekvensene av sjøkabling for ordførerne, slik at de faktisk vet hva de protesterer mot.

Småkraftforeninga har en sterk følelse av at debatten har rast med et mangelfullt faktagrunnlag, og en manglende kunnskap om hvilke konsekvenser sjøkabling har for både forsyningssikkerhet og for de visuelle i de ulike befolkningssentrene i Hardanger.

Det som er et faktum er at sjøkablingsalternativet medfører at kraftlinja kommer vesentlig nærmere der folk bor, i tillegg til at det kommer store skjemmende (monster) ilandsføringsanlegg.

Se link for mer info.