Hardangerrådet misforstår

Kampen om de nye kraftlinjene gjennom Hardanger fortsetter, og Hardangerrådet framstilte nylig nye krav til Regjeringen. I sine siste krav til regjeringen framstiller Hardangerrådet det som om de har funnet en løsning for småkraftprodusenter i regionen, når de sier at ” Småkraftutbygginga i deler av Hardanger kan levera på den nye 132 kV-lina Granvin-Voss.”
Det er korrekt at dette er en mulighet, men denne fører ingen steds hen dersom ikke det er kapasitet på nasjonalnettet (420kV) til å føre kraften videre.

Småkraftforeninga vil igjen understreke behovet for raskt og uten videre forsinkelser å få på plass en framføring av fornybar kraft til Bergensregionen.