Ny rapport: betydelig verdiskaping i fornybarnæringen

En ny kartlegging utført på oppdrag fra Intpow (Norwegian Renewable Energy Partners) viser at energinæringen står for 62 milliarder av norsk verdiskapning og sysselsetter over 40.000 mennesker. Rapporten Statistikk for energinæringen i Norge viser at det er over 2000 bedrifter som leverer produkter eller tjenester til næringen ren energi og miljøteknologi. Utvalgte vektede nøkkeltall for energinæringen i 2008 viser en omsetning på 167 milliarder og den totale verdiskapningen var på 62 milliarder. Over 40 000 er sysselsatt i næringen.
Statistikk for energinæringen i Norge ble lagt frem i forbindelse med det årlige partnermøtet til Intpow. Rapporten er utarbeidet av Menon på oppdrag fra Intpow. Rapporten kan leses i sin helhet på Intpows hjemmesider.