Norge har en sentral rolle innen fornybar energi

Det internasjonale energibyrået lanserte i dag rapporten Energy Technology Perspectives i Oslo. Byråets leder, Nobuo Tanaka, understreket i sin innledning hvor viktig rolle Norge kan spille i forsyningen av fornybar energi, og trakk spesielt fram vannkraftens rolle. Han var også tydelig på at myndigheter må sørge for stabile og forutsigbare rammevilkår for utviklingen av fornybare energikilder.Småkraftforeninga var tilstede på lanseringen og er svært fornøyde med at flere av innlederne trakk fram småkraft som en bærekraftig og balansert energikilde. Vi håper at dette, samt rapportens understrekning av hvor prekært det er for den globale klimasituasjonen at det bygges ut flere fornybare energikilder, gjør at norske myndigheter vil se på rammevilkårene for næringen.
Nødvendigheten av forsterking og utbygging av nett var også et tema som ble trukket fram av flere.
Småkraftutbyggere har fremdeles store utfordringer i forhold til usikkerhet rundt grønne sertifikater og andre sentrale tema. Småkraftforeninga vil fortsatt sørge for å være tilstede og påvirke slik at disse temaene stadig blir belyst og for å sikre forutsigbare vilkår i framtida.