Ny usikkerhet rundt sertifikatmarkedet

Europower.com melder at det svensk-norske felles sertifikatmarkedet kan bli utsatt til 2017, dersom svenskene insisterer på at Norge først må få på plass sin del av den nye kabelforbindelsen Sydvestlinken, mellom Norge og Sverige. Småkraftforeninga reagerer. Disse signalene er svært alvorlige, og Småkraftforeninga mener olje- og energidepartementet må på banen.
– Vi krever en avklaring på sertifikatspørsmålet, sier Henrik Glette, daglig leder i Småkraftforeninga. – Dette er alvorlig for en næring som har levd med svært vekslende signaler, brutte løfter og og usikre rammebetingelser altfor lenge nå.

Mer enn 160 av foreningas medlemmer har investert i kraftverk under en tydelig lovnad om at sertfikatmarkedet skulle inkludere småkraftverk bygd etter 2004. Dersom det nå blir slik at markedet blir utsatt enda mer, vil dette ramme næringen hardt. Statnett melder i en separat artikkel at nettkapasiteten ikke er et hinder for etableringen av et sertifikatmarked. http://3.ly/statnett

Dersom regjeringen mener alvor med at den ønsker en sterk satsning på fornybar kraft, må den få på plass sertifikatmarkedet. Småkraftforeninga ber om svar fra olje- og energiminister Terje Riis-Johansen. At det igjen skapes usikkerhet er alvorlig.