OED: sertifikatene i rute

Politisk rådgiver Ivar Vigdenes forsikrer i en kommentar til europower.com at overenskomsten med svenske myndigheter står fast, og at målet er at ordningen skal innføres 1. januar 2012. Ordningen med grønne sertifikater er svært viktig for å sikre økte investeringer i fornybar kraft. For at investeringer skal kunne skje er det også svært viktig at det er forutsigbarhet og stabilitet i rammevilkårene.
Småkraftforeninga minner om at overgangsordningen er sentral for de mer enn 160 småkrafteierne som tidligere har blitt lovet deltakelse i ordningen, og foreninga vil fortsette å jobbe for at disse inkluderes i overgangsordningen.