Småkraftforeninga vil ha fakta om fossekallen

NRK Sogn og Fjordane skriver på sine nettsider om at fossekallen kan være utrydningstruet om få år, basert på Naturvernforbundets tidligere leder Erik Solheim. Han påstår at småkraftutbygginger truer eksistensgrunnlaget til nasjonalfuglen. Dette stemmer ikke overens med de tilbakemeldinger Småkraftforeninga får fra medlemmer som forteller om at fossekallen lever og trives i minstevannføringen også etter utbygging.
Småkraftforeninga er selvsagt opptatt av artsmangfold, men mener at det er viktig å bygge på fakta og kunnskap. Foreninga vil derfor oppfordre NVE til å gjennomføre en etterundersøkelse på utbygde småkraftverk for å avdekke fossekallens levekår.