Småkraftforeninga ikke involvert i energirapport

Det har i det siste framkommet informasjon om at Senterpartiet mottok støtte fra to store kraftselskaper i forbindelse med utarbeidelsen av. Småkraftforeninga presiserer at den ikke på noe som helst måte har vært involvert i utarbeidelsen av denne rapporten. Styremedlem i Småkraftforeninga, Rune Nydal, handlet på eget initiativ og som medlem i Senterpartiet når han deltok i utarbeidelsen av en energirapport i valgkampen 2009.
– Dette gjorde jeg uten å avklare med mine styrekolleger og uten å involvere foreninga, sier Nydal. – At Småkraftforeninga sitt navn ble brukt i rapporten, beror på en misforståelse og er noe jeg tar på egen kappe.

Nydal har ikke mottatt noe støtte eller vederlag fra Senterpartiet for sitt bidrag til rapporten.

Småkraftforeningas daværende daglig leder Bjørn Lauritzen ble forsøkt involvert i lanseringen av rapporten uten å være informert om innholdet eller koblingen til Senterpartiet.