Positiv til svensk-norsk sertifikatmarked

Den svenske Energimyndigheten er i en ny rapport svært positiv til et felles svensk-norsk sertifikatmarked. En norsk inntreden vil i følge denne rapporten bidre til et mer velfungerende marked. -De fornybare energiressursene vil utnyttes mer effektivt om handelen med sertifikater strekker seg over landegrensene, sier prosjektleder Roger Östberg. –Vi vil også få et mer effektivt marked med høyere likviditet.
Småkraftforeninga er glad for disse positive signalene fra svenske myndigheter, og håper dette vil bidra til fortgang i prosessen med å få markedet på plass. Norske myndigheter forsikrer stadig om at sertifikatmarkedet skal være på plass fra 1. januar 2012, men det er fremdeles lite konkret informasjon på plass.

Les mer om rapporten på:
http://energimyndigheten.se/sv/Press/Nyheter/Positivt-med-en-gemensam-svensk-norsk-elcertifikatmarknad/