Naturvernforbundet bommer igjen

NRK Trøndelag melder i en nettsak at utbyggingen av småkraftverk går så fort at ikke Naturvernforbundet rekker å behandle konsekvensene. Småkraftforeninga reagerer på en ensidig og feilaktig framstilling. Nok en gang lar et distriktskontor i NRK Naturvernforbundet komme til orde uimotsagt. Blant annet får forbundet påstå at småkraftbransjen har store ressurser og at investorer står bak.
Det er klart at det tjener Naturvernforbundets konservative samfunnssyn å framstille bransjen som tung og råkapitalistisk, men dette er ikke sannheten. Småkraftforeninga representerer blant annet 200 kraftverk som er bygget ut og drevet av lokale grunneiere.

Utbygginger i regi av grunneiere vil ikke bare skape mer lokal verdiskaping, men vil også være nærmest til å ta gode hensyn til lokale landskapssærpreg og bærekraftighet.

Skånsomme småkraftutbygginger er et nødvendig og godt bidrag til en høyst nødvendig satsning på fornybar, miljøvennlig energi. Verden står overfor massive klimautfordringer, og en konservativ holdning som den Naturvernforbundet står for i slike saker vil bare bidra til å bremse nødvendige tiltak for å bedre det globale klimaet.