Skriver historie om gardskraftverka

I forrige uke tok Ragnvald Fergestad kontakt med småkraftforeninga. Han er for tiden engasjert i å skrive historien om den første bølgen av privat gardskraftutbygging i bygde-Norge, og trenger hjelp fra historiekyndige. Kraftverkene Fergestad skriver om er likestrømsanlegg som ble bygget av teknisk kyndige amatører, enten gårdbrukeren selv, eller andre teknisk kyndige i bygda. De hadde gjerne en ytelse på mellom 1 og 6kW. Fergestad er selv utdannet sivilingeniør elektro fra NTH i 1951.
Slike anlegg fantes over hele landet. Nå er han opptatt med å skrive om gardskraftverkene i Orkdalsføret, altså kommunene Oppdal, Rennebu, Meldal og Orkdal.

Det er ikke mange av de som bygde slike anlegg som fremdeles er i live, og Fergestad har vansker med å få tak i god informasjon. Derfor håper han at det er noen i småkraftbransjen i dag som kjenner til detaljer rundt disse gamle kraftverkene.

Kan du hjelpe, ta kontakt med:
Ragnvald Fergestad
Grønland 46
3045 Drammen
Telefon 31 90 34 66/975 06 972
Epost ragnvald.fergestad@getmail.no