Besøk hos lokalforeningen

Daglig leder i Småkraftforeninga, Henrik Glette, var mandag på besøk hos lokalforeninga i Hordaland. Her fikk han blant annet en grundig orientering om situasjonen for de lokale kraftutbyggerne når det gjelder eiendomsskatten. Småkraftforeninga møttes hos Svein Henning Rafdal på kraftverket hans i Åkrafjorden. Her, i idylliske omgivelser, har flere lokale grunneiere bygd ut småkraftverk. Svein Henning har to generatorer på til sammen 2,8 MW installert effekt.
Diskusjonen gikk livlig om mange ulike utfordringer for småkrafteiere både lokalt og nasjonalt. Det er åpenbart at det er et stykke å gå når det gjelder rammevilkår for næringa, og spesielt de grønne sertifikatene er et sårt tema for småkrafteiere her som ellers i landet. Det ble framhevet hvor viktig lokalforeninga var for å komme i dialog med grunneiere og lokale beslutningstagere. Småkraftforeninga håper å få etablert flere slike lokale avdelinger.

Flere av de lokale utbyggerne har opplevd at eiendomsskatten har vært en byrde for allerede dyre utbygginger i startfasen. De har derfor kontaktet kommunen for å få på plass en særskilt ordning som sørger for at eiendomsskatten ikke bidrar til å velte investeringene og verdiskapingen.

Formannskapet i Etne har vært velvillige, og sendte blant annet en forespørsel til Finansdepartementet om hvorvidt de kunne lage slike ordninger. Departementet har ikke svart, men finansminister Sigbjørn Johnsen indikerte i et svar til stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen at dette nok kunne være vanskelig.

Det er åpenbart for Småkraftforeninga at det må en regelendring til, og debatten gikk livlig under besøket hos lokalforeninga om hvordan dette skulle ordnes.