Småkraftforeninga i paneldebatt

I forbindelse med lanseringen av nettutviklingsplanen til Statnett, var Småkraftforeninga invitert som paneldeltaker på presseseminar. Her ble det satt er sterkt fokus på viktigheten av betydelige investeringer i linjenettet. Daglig leder i foreninga, Henrik Glette, deltok i panelet sammen med blant annet Marius Holm fra Bellona.
I debatten understreket foreninga at det er full stopp for nye småkraftverk i Sogn og Fjordane og på Søre Sunnmøre på grunn av manglende nettkapasitet. Dette er et stort hinder for videre investering i fornybar energi i et område med betydelig potensial.

Det er også viktig for Småkraftforeninga å understreke at den ikke har noen formening om design eller trasévalg, men er svært opptatt av at den videre utbyggingen skal skje uten ytterligere forsinkelser.

Statnett foreslår i sin nettutviklingsplan å investere 40 milliarder i linjenettet de neste ti årene. Les mer om planen på http://statnett.no