Står verdiskapingen på spill?

Statnett planlegger å investere opp mot 40 milliarder kroner på utbygging og oppgradering av nytt strømnett i Norge frem mot 2020. Det kom frem da Statnett presenterte Nettutviklingsplan 2010 torsdag. – Disse investeringene er avgjørende for fremtidig verdiskaping i hele Norge, satsing på ny fornybar energi og for å fjerne prisforskjellene på strøm, sier Auke Lont, konsernsjef i Statnett. Nettutviklingsplanen er Statnetts viktigste planverktøy for hvordan sentralnettet skal utvikle seg de kommende årene.
Det er rundt 100 småkraftverk som står på vent som en følge av manglende kapasitet i nettet. Dette er både konsesjonssøknader som ikke blir behandlet, og søknader som blir behandlet, men hvor konsesjon avventes på grunn av manglende kapasitet i nettet. I tillegg kommer alle de prosjektene som ikke en gang kommer til konsesjonssøknad som en følge av situasjonen.

-Dette er en uholdbar situasjon for grønn næringsutvikling, sier daglig leder Henrik Glette i Småkraftforeninga. – Skal satsningen på fornybar energi få fart, må nødvendig infrastruktur komme på plass.

Småkraftforeninga forventer at relevante myndigheter sammen med Statnett finner løsninger på trasévalg, teknologivalg og miljøhensyn. Samtidig er det svært viktig at ikke prosessen stopper opp, og vi får ytterligere forsinkelser for nødvendig utbygging av fornybar kraft i de rammede områdene.

Situasjonen er mest prekær i Sogn og Fjordane og på Sunnmøre, hvor det er full stopp i byggingen av nye småkraftverk. Dette er også områder som har et stort potensial for lønnsomme og skånsomme utbygginger, og som i tillegg kan bidra til å avhjelpe den alvorlige situasjonen for forsyningssikkerheten i Midt-Norge.

Småkraftforeninga henstiller til fagmyndigheter og lokale og nasjonale politiske instanser om å bidra til å finne løsninger som gjør at vi får på plass en nasjonal infrastruktur som gjør det mulig å realisere en høyst nødvendig satsing på fornybar kraft og grønn næring.