Skattlegger framtidige sertifikatinntekter

Småkraftforeninga er skuffet over at det eneste konkrete signalet som er på plass om sertifikatmarkedet i statsbudsjettet, er at inntekter fra sertifikatomsetning skal beregnes som en del av grunnlaget for grunnrentebeskatning. – Her begynner regjeringen i helt feil ende, sier Henrik Glette, daglig leder i Småkraftforeninga. – Hele fornybarnæringen venter i spenning på konkrete signaler om sertifikatmarkedet, og det eneste vi får vite er at myndighetene vil ha sin del av kaka.

Småkraftforeninga er skuffet over statsbudsjettet for 2011, som ble lagt fram i dag. Budsjettet er i beste fall vagt og uklart om den videre satsingen på fornybar energi, og tar samtidig noen skritt i feil retning. Budsjettet viser en positiv holdning til fornybar energi, men inneholder for få konkrete tiltak som legger til rette for dette.

De grønne sertifikatene er ment som en incentivordning for å få på plass en offensiv nybygging av fornybar energiproduksjon. Da blir det underlig at staten samtidig signaliserer at disse inntektene skal beskattes utover ordinære inntekter.

Dette vil, sammen med det manglende bunnfradraget i grunnrentebeskatningen, bare bidra til at man ikke vil få en optimal utnytting av de enkelte utbyggingene. I dag slår grunnrentebeskatningen inn på installasjoner på mer enn 5500 kVA. På disse beskattes inntektene fra den samlede produksjonen. Småkraftforeninga mener det bør innføres et bunnfradrag som sikrer at man får utnyttet utbyggingene optimalt.

Småkraftforeninga er glad for at det signaliseres en økt innsats på fornybarfeltet, men er skuffet over at det er så lite konkrete føringer. Blant annet ønsker vi mer konkrete signaler om at økte bevilginger til NVE må føre til en bedret framdrift i konsesjonsbehandlingen av småkraftutbygginger.

Du kan lese hele statsbudsjettet på http://statsbudsjettet.no

Pressekontakt: Henrik Glette, 932 33 010