Sogn og Fjordane best på småkraft

Nationen melder i en ny artikkel at Sogn og Fjordane er det fylket med flest småkraftprosjekt. Vestlandsfylket topper klart oversikten over antall småkraftverk, uansett om det måles i produksjon, effekt eller antall kraftverk i drift. Styreleder Trond Ryslett er intervjuet i saken, og understreker viktigheten av grunneiereide småkraftverk. Ryslett trekker også fram viktigheten av innsatsen til Sandane-konsulenten Hermod Seim, som har bidratt til solide og lønnsomme utbygginger i fylket.Les hele artikkelen hos Nationen: