Ytterligere skatteskjerpinger for fornybar næring

Der noen ser bærekraftig og framtidsrettet verdiskaping – ser andre skattesubjekter. I statsbudsjettet varsles det lovendring som presiserer departementets holdning om at fallrettsleie ikke kan unntas grunnrentebeskatning. Statsbudsjettet for 2011 bekrefter det mange småkrafteiere har visst lenge. Sentrale myndigheter forstår ikke virkeligheten for private eiere uten oljeformuen som kapitalbase.

Småkraftforeninga har lenge kjempet mot innretningen på grunnrentebeskatningen. Fraværet av bunnfradrag har bare en virkning – at det ikke bygges ut småkraftverk på mellom 5000 og 10 000MW installert effekt. Dette betyr i praksis at en ikke utnytter utbyggingene optimalt. Mange kraftverk kunne ha produsert mer kraft uten større naturinngrep.

Nå mener regjeringen tydeligvis at dette ikke er nok, og fremmer ytterligere innstramminger i grunnrentebeskatningen. Allerede i fjor uttalte Olje- og energidepartementet at fallrettighetsleie ikke kunne unntas fra grunnlaget for slik beskatning, altså selve grunnrenten. I statsbudsjettet for 2011 varsles det en presisering av dette i lovs form.

I tillegg skal altså sertifikatinntekter fra det lovede felles markedet med Sverige regnes med som en del av grunnrenten. http://www.kraftverk.net/visartikkel.php?id=1955

Summen av dette er altså at det overhodet ikke legges til rette for utbygginger med en installert effekt på over 5 MW. Dette er å kaste bort ressurser, og Småkraftforeninga vil fortsatt kjempe for å få innført et bunnfradrag.

Småkraftforeninga understreker også betydningen av den betydelige seieren foreninga innkasserte når den fikk reversert innføringen av grunnrenteskatt på alle anlegg med effekt over 1350 kW i 2008. Hadde ikke foreninga fått til dette, ville næringen sett ganske annerledes ut i dag.