Forsker på usikre rammevilkår

Et nytt forskningsprosjekt i ledet av NTNU skal avdekke hvilken effekt usikkerhet i rammevilkår har på investeringsvillighet i fornybar energi.
“Verden trenger fornybar elektrisk kraft. Da må noen våge å investere i prosjektene”. Slike begynner en artikkel i siste nummer av bladet KLIMA som gis ut av CICERO, senter for klimaforskning ved Universitetet i Oslo.

At usikkerhet om rammevilkårene påvirker investeringer, er ingen nyhet for grunneiere og småkraftutbyggere landet rundt. Derfor er det svært spennende når det snart kan legges fram konkret forskning på hva dette faktisk betyr i praksis, både for utbyggere og for den såkalte “offensive satsingen” på fornybar energi.

Småkraftforeninga har takket ja til å bidra til forskningsprosjektet, og ser fram til at virkeligheten skal framkomme enda tydeligere for politikere. Private utbyggere har tatt en risiko og myndighetene har hatt behov for denne drahjelpen i sin streben etter mer fornybar energi.

Samtidig er det åpenbart at politikken har vært for lite forutsigbar, og løsningene har båret preg av hestehandler og lite målrettet politisk håndverk. Det er gledelig at forskningsmiljøet nå viser interesse for denne delen av den politiske virkeligheten.

Private utbyggere kan og bør spille en sentral rolle i videre utbygging av kraftprosjekter. Dette vil sikre bærekraftighet, lokal tilknytning og verdiskaping. Forskningsprosjektet er treårig, og forhåpentligvis vil en del av rammevilkårene falle på plass i løpet av den tiden.
Du kan lese mer om forskningsprosjektet her: http://www.cicero.uio.no/webnews/index_e.aspx?id=11327