LO-topp vil forby all eksport av vannkraft for å hindre en ny strømkrise i Norge

Leder i Industri Energi, Leif Sande, vil ha full stans i energieksporten for å unngå høye kraftpriser. Småkraftforeninga mener dette er å gå baklengs inn i framtida. Småkraftforeninga er enig i at regjeringens energipolitikk ikke strekker til, men mener at det må satses umiddelbart på utbygging av linjenettet, fortgang i konsesjonsbehandlingen hos NVE og ikke minst må det på plass forutsigbare rammevilkår for energiproduksjon. Dette innebærer at sertifikatmarkedet med Sverige må etableres snarlig, det må innføres bunnfradrag på grunnrenteskatten og en rekke andre skattemessige forhold må bidra til å legge til rette for en massiv satsing på fornybar energi.
Når politisk rådgiver Ivar Vigdenes svarer Sande med at det satses historiske summer på energi, regner Småkraftforeninga med at de relativt sett små endringene som skal til for å legge til rette for å stimulere til private investeringer i fornybar kraft er enkle å få på plass i statsbudsjettet for 2011?