Uklar toll- og avgiftsrevisjon av kraftverk

Uklare tilbakemeldinger etter toll- og avgiftsrevisjon av kraftverk får Småkraftforeninga til å be om avklaring fra Toll- og avgiftsdirektoratet. Etter en revisjon for å kontrollere innrapporteringen i forbindelse med forbruksavgift på elektrisk kraft, ga kontrollrapporten noen utydelige signaler.
Kontrollen avdekket at elektrisk kraft levert til Storbritannia via et eksternt selskap ikke var deklarert pa særavgiftsoppgaver. Småkraftverket presiserer at dette skal være gjort av selskapet som videresolgte kraften.

I kontrollrapporten skrives det “Det anbefales at kraftselskapet sørger for at aIle leveransene blir innrapportert og spesifisert pa avgiftsoppgavene til Tollvesenet. Det ble ellers ikke funnet grunnlag for etterberegninger etter gjennomført kontroll.”

Det er viktig at det er klart for småkraftbransjen hvem som har ansvar for innrapportering av kraft solgt til utenlandske markeder samt at dette ikke dobbeltrapporteres, og foreninga vil i brev til Toll- og avgiftsdirektoratet be om en avklaring på dette.