Energidebatten mangler fakta

Under sitt innledningsforedrag på Energidagene 2010, satte NVE-sjef Agnar Aas an tonen. Desto mindre fakta man har, desto lettere er det å ha sterke meninger, slo han fast. Og føyde til at – det har vi jo sett i debatten i det siste. Aas slo fast foran en fullsatt sal at forsyningssikkerheten til Bergen er uholdbar. En enkelt feil i systemet kan være nok til å skape mørklegginger i bergensområdet. I tillegg er situasjonen i ferd med å bli like prekær i Stavanger.
– Og folk der er vel knapt mer glade i master enn de er i Hardanger, mente Aas.

Situasjonen er så prekær på så mange steder, og de mulige konsekvensene så store at NVE nå vurderer å be om at det etableres lovmessige krav til forsyningssikkerhetsnivået.

Aas mente også at den politiske forankringen har vært for svak og kommet for sent i disse prosessene, og NVE-sjefen mente at man bør vurdere en ordning for kraftforsyningen som fungerer slik Nasjonal transportplan fungerer innen samferdsel.

Han mente det var fornuftig med en “time-out” i Hardanger-saken, men understreket at det ikke er en akseptabel saksbehandlingsmetode i framtidige saker.

Energidagene 2010 foregår 14.-15. oktober i Oslo, og samler store deler av energibransjen. På http://energidagene.no vil etter hvert presentasjoner og saker legges ut.