Naturvernforbundet har gitt opp klimakampen

Landsstyret i Naturvernforbundet vedtok nylig en uttalelse hvor de ber om at all småkraftutbygging stanses. Dette viser tydelig at Naturvernforbundet har meldt seg ut av klimakampen, mener Småkraftforeninga. – Naturvernforbundets klimastrategi er åpenbart å se på at havet stiger over anklene sine mens de beklager seg over hvor fælt dette er, sier daglig leder Henrik Glette i Småkraftforeninga. – Framtidas grønne teknologi og næringsliv er de i alle fall ikke interessert i å bidra til.

Småkraftforeninga merker seg at det åpenbart ikke er interessant med fakta om sumvirkninger eller biologisk mangfold, siden rapporter som konkluderer med at det er mulig å unngå negative sumvirkninger ved småkraftutbygginger ikke tillegges vekt.

Småkraftnæringa er selvsagt opptatt av at landskapsverdier og biologisk mangfold skal ivaretas, og dette er viktig for grunneierne selv, som skal leve tett på utbyggingen i generasjoner framover. Samtidig er småkraft åpenbart den mest skånsomme utvinningen av fornybar, miljøvennlig energi.

– Naturvernforbundets holdning er egoistisk og uansvarlig, sier Glette. –Europa skriker etter fornybar kraft, og her kan den bygges ut med fornuftige kostnader og med minimale naturkonsekvenser. Skal vi da bare trekke nisselua godt nedover ørene og la nabolandene våre seile sin egen kilmasjø?

Småkraftforeninga imøteser en konstruktiv debatt om vern av landskapsverdier og naturmangfold. Samtidig minner vi om at hundrevis av grunneiere landet over er villige til å investere betydelige summer og ta en betydelig risiko for å utvikle en ny fornybar næring som sikrer verdiskaping og klimamål. Vi ønsker Naturvernforbundet velkommen om bord dersom de virkelig ønsker å bidra til et bedre klima og en bedre framtid.