Bot og fengsel for brudd på vannressursloven

NRK Trøndelag melder at to menn er dømt for å ha bygget en 1400 meter lang rørgate og en kraftstasjon i Snillfjord uten tillatelse. Den ene er i Frostating lagmannsrett dømt til fengsel i 45 dager. Den andre må betale 50.000 kroner i bot. Ifølge dommen fra lagmannsretten bygget 49-åringen som eier og daglig leder i småkraftselskapet en ca. 1400 meter lang, nedgravd rørgate til Åstfjorden i Snillfjord i Sør-Trøndelag.
I konsesjonen var det bestemt at vannet skulle føres i tunnel gjennom fjellet.

I tillegg ble kraftstasjonen bygget i dagen ved fjorden, ifølge konsesjonen skulle den ha vært plassert inne i fjellet.