Frp vil la kommunene vedta småkraft

Teknisk Ukeblad melder at Fremskrittspartiet mener at lokaldemokratiet, det vil si kommuner og fylker, skal avgjøre om småkraftverk skal få konsesjon eller ikke. Partiet kutter derfor i bevilgingene til NVE. “Når Fremskrittspartiet kutter i bevilgningene til NVE er det fordi man tror på en effektivisering i byråkratiet, og at man ønsker å delegere konsesjonsmyndighet for mindre kraftverk til lokaldemokratiet,” skriver Frp i forslaget.
Du kan lese hele saken her: http://www.tu.no/energi/article267673.ece

Småkraftforeninga er enig i at det er store behov for å sørge for en raskere, mer forutsigbar og effektiv behandling av småkraftutbyggingen, men tror samtidig det blir vanskelig å holde et faglig godt nok nivå i kommunene. Det er derfor behov for mer ressurser til NVE, slik at de kan øke takten i sin saksbehandling.