Småkraftdagane 2011

Den største hendinga på småkraftkalendaren i 2011 nærmer seg med stormskritt, og det er berre å krysse av 22.-24. mars 2011, for då samlast me på Rica Hell på Værnes. Småkraftforeninga arrangerer Småkraftdagane 2011 på Rica Hell på Vernes 22 – 24 mars.
Småkraftmessa med 50 – 60 utstillere er av dei største fagmesser for små kraftverk i verden.

Småkraftdagane rettar seg mot medlemmer i Småkraftforeninga, private og offentlige kraftselskap som bygg ut små kraftverk, konsulenter, entreprenører, firma som leverer tjenester og utstyr og den offentlige forvaltning.

Småkraftforeninga sine medlemmer har over 200 kraftverk i drift, og heile 400 små kraftverksprosjekt under planlegging, deltakinga siste åra har lagt mellom 400 og 500 personer.

Den 22 mars vil NVE arrangere småkraftseminar til på Rica Hell. NVE sitt småkraftseminar tar for seg informasjon om konsesjonsbehandlinga, hydrologi, grønne sertifikat, nett tilknytning, dimensjonering av små kraftverk og miljøtilsyn i bygge og driftsfasen med meir.

NVE sitt kurs den er ei god anledning for bransjen å oppdatere seg og skaffe seg topp kunnskap fra NVE sine fagfolk om småkraftutbygging, kurset er gratis.

Den 23 mars er sett av til politikk og rammebetingelser og den 24 mars er det nett og tekniske emne som er på agendaen.

Fagseminaret blir avslutta med busstur til Julfoss Kraft og Vannkraftlaboratoriet på NTNU.

Sett av datoane no, for dette må du ikkje gå glipp av !