Stoltenberg: Tiden for de små utbyggingene er kommet

I en tale til Industri Energis årskonferanse for halvannen måned siden, sa statsministeren at regjeringen vil sikre kraftforsyningen ved å “fortsette å gi nye konsesjoner for vind- og vannkraftutbygging”. Småkraftforeninga er glad for signalene, og venter i spenning på handlingen. Stoltenberg signaliserer i følge DN.no at “-Det blir stor kraftbygging av de grønne sertifikatene” og føyer seg dermed i rekken av regjeringstopper som har signalisert at et felles svensk-norsk sertifikatmarked vil komme.
Det er da på tide å spørre hvor det blir av lovforslaget, som politisk rådgiver Ivar Vigdenes tidligere lovde skulle komme på høring “i løpet av høsten”?

Jens Stoltenbergs signaler er viktige og positive, men for ewn samlet fornybarnæring er tida over når en turte investere basert på positive politiske signaler.

Du kan lese hele saken på DN.no her: http://www.dn.no/energi/article1996303.ece